Beate Mo Alvegård

Denne siden viser opplysninger om Beate Mo Alvegård fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Beate Mo Alvegård
NSD id-nummer: 14753
Fødselsår: 1934
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1985 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Nødhjelpskoordina
1986 Katastrofeutvalget Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 301 Nødhjelpskoordina