Martin Holtung

Denne siden viser opplysninger om Martin Holtung fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Martin Holtung
NSD id-nummer: 14481
Fødselsår: 1937
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1984 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 236 Underdirektør
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1985 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av andre 236 Underdirektør
1985 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1985 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1986 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1986 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1986 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1986 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1986 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1987 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1987 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1987 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1987 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1987 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1988 Styret for næringsmiddelkontrollen Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1988 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1988 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1988 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1988 Utvalget til forhandlinger om veiledende takster for vetrinærsamarbeid Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1988 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1989 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1989 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1989 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1989 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1990 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1990 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1990 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1990 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1991 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1991 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1991 Produktkontrollrådet Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig medlem Av departement 236 Underdirektør
1991 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1992 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1992 Norges landbruksvitenskapelige forskningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1992 Utvalg til å føre forhandlinger om revisjons av jordbruksavtalen Forhandlingsorgan Vanlig medlem I statsråd 236 Underdirektør
1993 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1994 Statens næringsmiddeltilsyn - SNT Kontroll, tilsyn, beredskap Vanlig varamedlem I statsråd 236 Underdirektør
1996 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 236 Avdelingsdirekt
1996 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 236 Avdelingsdirekt
1997 Styret for Avlingsskadefondet Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 236 Avdelingsdirekt
1997 Rådet for ullomsetningen Kontroll, tilsyn, beredskap Leder Av departement 236 Avdelingsdirekt