Lennart Mikkelsen

Denne siden viser opplysninger om Lennart Mikkelsen fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Lennart Mikkelsen
NSD id-nummer: 13958
Fødselsår: 1949
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1984 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Fisker
1985 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Fisker
1986 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1849 Fisker
1987 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1804 Student
1988 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1804 Student
1989 Norsk sameråd Rådgivende organ Vanlig medlem I statsråd 1804 Student
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1804 Student
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1804 Student
1990 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 1804 Student
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen
1991 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen
1992 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen
1993 Sametingsrådet Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 2011 Næringskonsulen