Bjørn Hoelseth

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Hoelseth fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Hoelseth
NSD id-nummer: 13701
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1983 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Redaktør
1984 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Redaktør
1985 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Redaktør
1986 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Redaktør
1987 Styret i Norsk rikskringkasting Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem I statsråd 706 Redaktør