Bjørn Østbø

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Østbø fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Østbø
NSD id-nummer: 13610
Fødselsår: 1964
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1984 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student
1985 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student
1986 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student
1987 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 1201 Student
1988 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Stipendiat
1989 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Personlig Sekre
1990 Det regionale høgskolestyret for Hordaland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1201 Personlig Sekre