Bjørn Inge Kristvik

Denne siden viser opplysninger om Bjørn Inge Kristvik fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Bjørn Inge Kristvik
NSD id-nummer: 13339
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1984 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1985 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1985 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ekspedisjonssjef
1986 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1986 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ekspedisjonssjef
1987 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1987 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ekspedisjonssjef
1988 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1988 Koordineringsutvalget for etterretnings-, overvåkings- og sikkerhetstjenesten Kontakt-/samarbeidsorgan Vanlig medlem I kraft av stilling 301 Ekspedisjonssjef
1988 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Ekspedisjonssjef
1989 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 9960 Ambassadør
1989 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 9960 Ambassadør
1990 Utvalget for rustningskontroll og nedrustning Rådgivende organ Leder I statsråd 9960 Ambassadør
1990 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 9960 Ambassadør
1991 Utvalg til vurdering av Overvåkingstjenesten Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 9960 Ambassadør