Johan Hogstad

Denne siden viser opplysninger om Johan Hogstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Johan Hogstad
NSD id-nummer: 13176
Fødselsår: 1928
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1983 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1984 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende leger Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1985 Utvalg til å føre forhandlinger om driftstilskudd og takster for privatpraktiserende fysioterapeuter Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av departement 1653 Ordfører
1992 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 706 Pensjonist
1993 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 706 Pensjonist
1994 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 706 Pensjonist
1995 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 706 Pensjonist
1996 Statens næringsmiddeltilsyns råd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 706 Pensjonist