Gunnar Hærum

Denne siden viser opplysninger om Gunnar Hærum fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Gunnar Hærum
NSD id-nummer: 12109
Fødselsår: 1923
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1983 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør
1984 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør
1985 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør
1986 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør
1987 Delegasjonen til å føre forhandlinger med DDR om en ordning av visse formuerettslige spørsmål Delegasjon/Kommisjon Leder Av departement 301 Ambassadør