Øyvind Traagstad

Denne siden viser opplysninger om Øyvind Traagstad fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997 og 2002-2013. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Øyvind Traagstad
NSD id-nummer: 11900
Fødselsår: 1947
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1982 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1983 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1984 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1985 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1986 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1987 Planlovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Sekretær, ikke medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1991 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1992 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1993 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef
1994 Vassdragslovutvalget Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Kontorsjef