Einar M. Bull

Denne siden viser opplysninger om Einar M. Bull fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Einar M. Bull
NSD id-nummer: 11542
Fødselsår: 1942
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1982 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Førstekonsulent
1983 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1984 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1985 Styret for veiledningskontoret for import fra utviklingsland Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 301 Byråsjef
1988 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Ekspedisjonssjef
1989 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Underdirektør
1990 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Underdirektør
1991 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Underdirektør
1992 Valutarådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 216 Underdirektør
1994 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Underdirektør
1995 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Spesialråd
1996 Norges Eksportråd Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 216 Spesialråd