Karen Hassel

Denne siden viser opplysninger om Karen Hassel fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Karen Hassel
NSD id-nummer: 11423
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1982 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1982 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1983 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1984 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1984 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1985 Psykologrådet Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1985 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1986 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1987 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1988 Lovutvalg-psykisk helsevern Utredninger, lovforberedelser m.v. Vanlig medlem I statsråd 301 Psykolog
1991 Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1992 Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1993 Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Psykolog
1994 Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Psykolog
1995 Statens adopsjonskontor. Faglig utvalg Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 301 Psykolog