Rolf Myhre

Denne siden viser opplysninger om Rolf Myhre fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Rolf Myhre
NSD id-nummer: 107585
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
2002 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1502 Ordfører
2003 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Ordfører
2004 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder Ordfører
2005 Hovedstyret i Den Norske Stats Husbank Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Nestleder 1502 Ordfører