Ester Marie Fjellheim

Denne siden viser opplysninger om Ester Marie Fjellheim fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Ester Marie Fjellheim
NSD id-nummer: 1041
Fødselsår: 1939
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Student
1981 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Lege
1982 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av departement 1902 Lege
1983 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Lege
1984 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Lege
1985 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig medlem Av departement 1902 Lege
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1902 Lege
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1902 Lege
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1902 Lege
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1902 Lege
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 1902 Lege