Hans Guttorm

Denne siden viser opplysninger om Hans Guttorm fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Hans Guttorm
NSD id-nummer: 1018
Fødselsår: 1927
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1980 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1981 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1981 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleder
1982 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1982 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1983 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1983 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1984 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1985 Styret for Samisk videregående skole, Karasjok Sam Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Vanlig varamedlem Av departement 2021 Yrkesrettleier
1989 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2021 Distriktsarbeid
1990 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2021 Distriktsarbeid
1991 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2021 Distriktsarbeid
1991 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2021 Distriktsarbeid
1992 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2021 Distriktsarbeid
1992 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2021 Distriktsarbeid
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 2021 Distriktsarbeid
1993 Det rådgivende kontaktutvalg for Direktoratet for naturforvaltning Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2021 Distriktsarbeid
1995 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 2021 Pensjonist
1996 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 2021 Pensjonist
1997 Styret for Samisk utviklingsfond Styre, institusjonstilknyttet råd m.v. Leder Av andre 2021 Pensjonist