Berit Johnskareng

Denne siden viser opplysninger om Berit Johnskareng fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Personopplysninger

Navn: Berit Johnskareng
NSD id-nummer: 1013
Fødselsår: 1947
Utvalg periode: t.o.m 2003
Medlemsopplysninger
År Utvalg Funksjon Verv Oppnevningsmåte Kommune Stilling
1980 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 2021 Lærer
1981 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Nestleder Av departement 2021 Lærer
1982 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 2021 Lærer
1983 Samisk utdanningsråd Rådgivende organ Vanlig varamedlem Av departement 301 Lærer
1993 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301
1994 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Lárer
1994 Samisk språkråd Rådgivende organ Vanlig medlem Av andre 301 Lærer
1995 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Lærer
1996 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Lærer
1997 Sametinget Forhandlingsorgan Vanlig medlem Av andre 301 Lærer