Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997 og 2002-2013. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Utvalgsnummer: 6226000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1984
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Sosialdepartementet 4 4 26 71590 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 26 81324 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 25 98326 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 25 119611
1988 Sosialdepartementet 4 4 28 125616
1989 Sosialdepartementet 4 4 26 114563
1990 Sosialdepartementet 4 4 29 127161
1991 Sosialdepartementet 4 4 34 195422
1992 Sosialdepartementet 4 4 35 352026
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 33 340850
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
2004 Helsedepartementet
2005 Helse- og omsorgsdepartementet
2006 Helse- og omsorgsdepartementet 29 500000
2007 Helse- og omsorgsdepartementet 29 500000
2008 Helse- og omsorgsdepartementet
2009 Helse- og omsorgsdepartementet
2010 Helse- og omsorgsdepartementet
2011 Helse- og omsorgsdepartementet
2012 Helse- og omsorgsdepartementet
2013 Helse- og omsorgsdepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1984 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1984 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1984 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1984 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1984 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1984 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1984 Vanlig varamedlem Elling Magne Wathne 1 1601 Student Av andre
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1985 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1985 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1985 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1985 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1985 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1985 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1985 Vanlig varamedlem Elling Magne Wathne 1 1601 Student Av andre
1985 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1986 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1986 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1986 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1986 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1986 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1986 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1986 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1986 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1986 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1987 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1987 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1987 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1987 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1987 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1987 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1987 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1987 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1988 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1988 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1988 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1988 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1988 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1988 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1988 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1988 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1989 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1989 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1989 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1989 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1989 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1989 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1989 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1989 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1990 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1990 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1990 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1990 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1990 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1990 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1990 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1990 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1991 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1991 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1991 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1991 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1991 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1991 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1991 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1991 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1992 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1992 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1992 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1992 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1992 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1992 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1992 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1992 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1993 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1993 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1993 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1993 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1993 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1993 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1993 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1994 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1994 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1994 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1994 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1994 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1994 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1994 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1994 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1995 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1995 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1995 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1995 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1995 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1995 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1995 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1995 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1996 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1996 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1996 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1996 Vanlig medlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre
1996 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1996 Vanlig varamedlem Dagfinn Bjørgen 1 1601 Av andre
1996 Vanlig varamedlem Elsa Sundset 2 1601 Sosialkonsulent Av andre
1996 Vanlig varamedlem Helge Hatlevoll 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
1997 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1997 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1997 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1997 Vanlig medlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre
1997 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1997 Vanlig varamedlem Dagfinn Bjørgen 1 1601 Av andre
1997 Vanlig varamedlem Elsa Sundset 2 1601 Sosialkonsulent Av andre
1997 Vanlig varamedlem Einar Skjegstad 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
1997 Vanlig varamedlem Helge Hatlevoll 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
2002 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2002 Jan-Arve Skiri 1601
2002 Brit Sjømæling 1601 Sykepleier
2002 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2002 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2002 Anita Halseth Førde 1657
2002 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2002 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2003 Anita Halseth Førde
2003 Eivind Harstad Kommunelege
2003 Helge Hatlevoll Kommunelege Ii
2003 Bjarne Vidar Kjølmoen Tingrettsdommer
2003 Brit Sjømæling Sykepleier
2003 Jan-Arve Skiri
2003 Anne-Ma Ødegaard Sykepleier
2003 Leder Carl Chr. Collin-Hansen Tingrettsdommer
2004 Anita Halseth Førde
2004 Eivind Harstad Kommunelege
2004 Helge Hatlevoll Kommunelege Ii
2004 Bjarne Vidar Kjølmoen Tingrettsdommer
2004 Jan-Arve Skiri
2004 Brit Sjømæling Sykepleier
2004 Anne-Ma Ødegaard Sykepleier
2004 Leder Carl Chr. Collin-Hansen Tingrettsdommer
2005 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2005 Jan-Arve Skiri 1601
2005 Brit Sjømæling 1601 Sykepleier
2005 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2005 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2005 Anita Halseth Førde 1657
2005 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2005 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2006 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2006 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2006 Jan-Arve Skiri 1601
2006 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2006 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2006 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2006 Anita Halseth Førde 1657
2006 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2006 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2007 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2007 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2007 Jan-Arve Skiri 1601
2007 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2007 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2007 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2007 Anita Halseth Førde 1657
2007 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2007 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2008 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2008 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2008 Jan-Arve Skiri 1601
2008 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2008 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2008 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2008 Anita Halseth Førde 1657
2008 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2008 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2009 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2009 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2009 Jan-Arve Skiri 1601
2009 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2009 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2009 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2009 Anita Halseth Førde 1657
2009 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2009 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2010 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2010 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2010 Jan-Arve Skiri 1601
2010 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2010 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2010 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2010 Anita Halseth Førde 1657
2010 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2010 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2011 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2011 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2011 Jan-Arve Skiri 1601
2011 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2011 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2011 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2011 Anita Halseth Førde 1657
2011 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2011 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2012 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2012 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2012 Jan-Arve Skiri 1601
2012 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2012 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2012 Anita Halseth Førde 1657
2012 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2012 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2012 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2013 Guri Grønflaten 1601 Advokat
2013 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2013 Jan-Arve Skiri 1601
2013 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2013 Brit Langaunet 1653 Sykepleier
2013 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2013 Anita Halseth Førde 1657
2013 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2013 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer