Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kontrollkommisjonen for Regionsykehuset i Trondheim, Psykiatrisk avdeling Haukåsen og Barne- og ungdomspsykiatrisk avdeling
Utvalgsnummer: 6226000
Opprettelsesmåte: Av departementet ellers
Opprettelsesår: 1984
Tilhørende departement: Sosialdepartementet
Hjemmel:
Opprettet 01.01.1984
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Kontroll, tilsyn, beredskap
Geografisk virkeområde: Regionalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1984 Sosialdepartementet 4 4 26 71590 Vedkommende departement
1985 Sosialdepartementet 4 4 26 81324 Vedkommende departement
1986 Sosialdepartementet 4 4 25 98326 Vedkommende departement
1987 Sosialdepartementet 4 4 25 119611
1988 Sosialdepartementet 4 4 28 125616
1989 Sosialdepartementet 4 4 26 114563
1990 Sosialdepartementet 4 4 29 127161
1991 Sosialdepartementet 4 4 34 195422
1992 Sosialdepartementet 4 4 35 352026
1993 Sosialdepartementet 4 4 0 0
1994 Sosial- og helsedepartementet 4 4 33 340850
1995 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1996 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
1997 Sosial- og helsedepartementet 4 4 0 0
2002 Helsedepartementet
2003 Helsedepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1984 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1984 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1984 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1984 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1984 Vanlig varamedlem Elling Magne Wathne 1 1601 Student Av andre
1984 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1984 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1984 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1985 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1985 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1985 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1985 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1985 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1985 Vanlig varamedlem Elling Magne Wathne 1 1601 Student Av andre
1985 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1985 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1985 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1986 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1986 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1986 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1986 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1986 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1986 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1986 Vanlig varamedlem Eva Søvre 2 1601 Sykepleier Av andre
1986 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1986 Vanlig varamedlem Bjørn Heggløv 1 1638 Lege Av andre
1986 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1987 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1987 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1987 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1987 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1987 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1987 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1987 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1987 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1988 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1988 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1988 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1988 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1988 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1988 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1988 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1988 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1989 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1989 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1989 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1989 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Kommunelege Av andre
1989 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1989 Vanlig varamedlem Terje Viken 1 1601 Kontorist
1989 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1989 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1990 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1990 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1990 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1990 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1990 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1990 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1990 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1990 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1991 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1991 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1991 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1991 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1991 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1991 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1991 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1991 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1992 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1992 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Avdelingsleder Av andre
1992 Vanlig medlem Terje Viken 1 1601 Kontorist Av andre
1992 Vanlig medlem Harald Torske 1 1662 Ass. Fylkeslege Av andre
1992 Vanlig varamedlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1992 Vanlig varamedlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1992 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1992 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1993 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1993 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1993 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1993 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1993 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1993 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1993 Varamedlem og nestleder Hakon Huus-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1993 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1994 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1994 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1994 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1994 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1994 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1994 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1994 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1994 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1995 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1995 Vanlig medlem Eyvind Senneset 1 1601 Kommuneoverlege Av andre
1995 Vanlig medlem Arne Johan Owesen 1 1601 Prosjektleder Av andre
1995 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1995 Vanlig varamedlem Hans Blystad 1 1601 Overlege Av andre
1995 Vanlig varamedlem Walter Keim 1 1601 Sivilingeniør Av andre
1995 Vanlig varamedlem Åse K. Aune 2 1601 Sykepleiersjef Av andre
1995 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1996 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1996 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1996 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1996 Vanlig medlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre
1996 Vanlig varamedlem Dagfinn Bjørgen 1 1601 Av andre
1996 Vanlig varamedlem Elsa Sundset 2 1601 Sosialkonsulent Av andre
1996 Vanlig varamedlem Helge Hatlevoll 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
1996 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1997 Leder Torleif Skage 1 1601 Byrettsdommer Av andre
1997 Vanlig medlem Åge Stavsøien 1 1601 Student Av andre
1997 Vanlig medlem Anne-Ma Ødegaard 2 1601 Sykepleier Av andre
1997 Vanlig medlem Grethe Hjelmeland 2 1653 Kommunelege I Av andre
1997 Vanlig varamedlem Dagfinn Bjørgen 1 1601 Av andre
1997 Vanlig varamedlem Elsa Sundset 2 1601 Sosialkonsulent Av andre
1997 Vanlig varamedlem Helge Hatlevoll 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
1997 Vanlig varamedlem Einar Skjegstad 1 1657 Kommunelege Ii Av andre
1997 Varamedlem og nestleder Carl Chr. Collin-Hansen 1 1601 Byrettsdommer Av andre
2002 Jan-Arve Skiri 1601
2002 Eivind Harstad 1601 Kommunelege
2002 Brit Sjømæling 1601 Sykepleier
2002 Anne-Ma Ødegaard 1601 Sykepleier
2002 Anita Halseth Førde 1657
2002 Helge Hatlevoll 1657 Kommunelege Ii
2002 Bjarne Vidar Kjølmoen 1729 Tingrettsdommer
2002 Leder Carl Chr. Collin-Hansen 1601 Tingrettsdommer
2003 Anita Halseth Førde
2003 Jan-Arve Skiri
2003 Eivind Harstad Kommunelege
2003 Helge Hatlevoll Kommunelege Ii
2003 Brit Sjømæling Sykepleier
2003 Anne-Ma Ødegaard Sykepleier
2003 Bjarne Vidar Kjølmoen Tingrettsdommer
2003 Leder Carl Chr. Collin-Hansen Tingrettsdommer