Innlandsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Innlandsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997 og 2002-2013. NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Innlandsutvalget
Utvalgsnummer: 5076000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1981
Tilhørende departement: Kommunal- og arbeidsdepartementet
Opphørsår: 1983
Hjemmel:
Opprettet 21.08.1981 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal i hovedsak ta for seg: strukturen i næringslivet. forutsetningene for å videreutvikle næringslivet blant annet med vekt p utnytte de mulighetene oljetilknyttet virksomhet kan gi. gjennomgå bruken av offentlige virkemidler og komme med for
Tidsfrist: 1983
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1981 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 5 37975 Vedkommende departement
1982 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 12 572449 Vedkommende departement
1983 Kommunal- og arbeidsdepartementet 11 0 5 233572 Vedkommende departement
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1981 Leder Odvar Nordli 1 417 Stortingsrepresentant I statsråd
1981 Vanlig medlem Toril Nicolaisen 2 301 Konsulent I statsråd
1981 Vanlig medlem Sverre Kr. Fjeld 1 401 Fylkesordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Jordbruker/Husmor I statsråd
1981 Vanlig medlem Ola Dahl 1 501 Fylkesordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Erling Teigen 1 502 Disponent I statsråd
1981 Vanlig medlem Anne Marie Giæver 2 529 Kontorassistent I statsråd
1981 Vanlig medlem Arild Hiim 1 602 Fylkesordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Thorbjørn Hagen 1 604 Distriktssekretær I statsråd
1981 Vanlig medlem Bjørn Øvrum Nielsen 1 806 Fylkesordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Per Børresen 1 819 Direktør I statsråd
1981 Sekretær, ikke medlem Svein K.g. Eriksen 1 0 Industrikonsulent Av departement
1982 Leder Odvar Nordli 1 417 Stortingsrepresentant I statsråd
1982 Vanlig medlem Toril Nicolaisen 2 301 Konsulent I statsråd
1982 Vanlig medlem Sverre Kr. Fjeld 1 401 Fylkesordfører I statsråd
1982 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant I statsråd
1982 Vanlig medlem Ola Dahl 1 501 Fylkesordfører I statsråd
1982 Vanlig medlem Erling Teigen 1 502 Disponent I statsråd
1982 Vanlig medlem Anne Marie Giæver 2 529 Kontorassistent I statsråd
1982 Vanlig medlem Arild Hiim 1 602 Fylkesordfører I statsråd
1982 Vanlig medlem Thorbjørn Hagen 1 604 Distriktssekretæ I statsråd
1982 Vanlig medlem Bjørn Øvrum Nielsen 1 806 Fylkesordfører I statsråd
1982 Vanlig medlem Per Børresen 1 819 Direktør I statsråd
1982 Sekretær, ikke medlem Svein K.g. Eriksen 1 219 Av departement
1983 Leder Odvar Nordli 1 401 Stortingsrepresentant I statsråd
1983 Vanlig medlem Toril Nicolaisen 2 301 Førstekonsulent I statsråd
1983 Vanlig medlem Sverre Kr. Fjeld 1 401 Fylkesordfører I statsråd
1983 Vanlig medlem Ragnhild Q. Haarstad 2 423 Stortingsrepresentant I statsråd
1983 Vanlig medlem Ola Dahl 1 501 Fylkesordfører I statsråd
1983 Vanlig medlem Erling Teigen 1 502 Disponent I statsråd
1983 Vanlig medlem Anne Marie Giæver 2 529 Kontorassistent I statsråd
1983 Vanlig medlem Arild Hiim 1 602 Fylkesordfører I statsråd
1983 Vanlig medlem Thorbjørn Hagen 1 604 Sekretær I statsråd
1983 Vanlig medlem Bjørn Øvrum Nielsen 1 806 Fylkesordfører I statsråd
1983 Vanlig medlem Per Børresen 1 819 Direktør I statsråd
1983 Sekretær, ikke medlem Svein K.g. Eriksen 1 219 Førstekonsulent Av departement