Kvinnevoldsutvalget

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Kvinnevoldsutvalget" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Kvinnevoldsutvalget
Utvalgsnummer: 4169000
Hjemmel:
Opprettet ved kgl.res. i august 2001. Kvinnevoldsutvalget skal utrede stillingen for kvinner som utsettes for fysisk og psykisk vold, trusler og overgrep av nåværende eller tidligere samlivspartner. Utvalget kan også vurdere om utredningen skal omfatte vo
Utvalgstype: Permanente utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
2002 Justis- og politidepartementet 7 1984420
2003 Justis- og politidepartementet
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
2002 Eva Frivold 104 Advokat
2002 Tove Smaadahl 122 Daglig Leder
2002 Rachel Moni Eapen Paul 219 Rådgiver
2002 Erik Kreyberg Normann 301 Adm. Direktør
2002 Wenche Lise Kverneland 301 Avdelingsdirektør
2002 Ellen Sofie Kittelsbye 612 Rådgiver
2002 Øivind Aschjem 814 Familierådgiver
2002 Grete Kvalheim 1103 Daglig Leder
2002 Solveig Karin Bø Vatnar 1502 Spesialist
2002 Berit Schei 1601 Professor
2002 Tor Berger Jørgensen 1804 Domprost
2002 Truls Fyhn 1902 Politimester
2002 Leder Nita Kapoor 301 Konsulent
2003 Erik Kreyberg Normann Adm. Direktør
2003 Eva Frivold Advokat
2003 Wenche Lise Kverneland Avdelingsdirektør
2003 Grete Kvalheim Daglig Leder
2003 Tove Smaadahl Daglig Leder
2003 Tor Berger Jørgensen Domprost
2003 Øivind Aschjem Familierådgiver
2003 Truls Fyhn Politimester
2003 Berit Schei Professor
2003 Elisiv Bakketeig Rådgiver
2003 Rachel Moni Eapen Paul Rådgiver
2003 Solveig Karin Bø Vatnar Spesialist
2003 Leder Nita Kapoor Konsulent