Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget)

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget)" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for å vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksne personer (Husstandsfellesskapsutvalget)
Utvalgsnummer: 15033000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1985
Tilhørende departement: Forbruker- og administrasjonsdepartementet
Opphørsår: 1988
Hjemmel:
Opprettet 18.10.1985 ved kongelig resolusjon i henhold til Utvalg forå vurdere spørsmål i tilknytning til husstandsfellesskap mellom voksnepersoner (Husstandsfellesskapsutvalget)
Mandat:
Et stort antall ugifte voksne lever i varige bofellesskap med felleshusholdning. Dette kan dreie seg om husholdningsfellesskap mellomsøsken, mellom foreldre og barn eller mellom personer som av andregrunner lever sammen. Utvalget skal vurdere enkeltspørsm
Tidsfrist: 1987
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1986 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 8 332546 Vedkommende departement
1987 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 8 279678
1988 Forbruker- og administrasjonsdepartementet 11 0 3 179000
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1986 Leder Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd
1986 Sekretær, ikke medlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Byråsjef I statsråd
1986 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd
1986 Vanlig medlem Eli Filseth 2 219 Sosialfullmektig I statsråd
1986 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Avdelingsdirektør I statsråd
1986 Vanlig medlem Lars Rune Berti Allden 1 301 Forlagsredaktør I statsråd
1986 Vanlig medlem Bente Skansgård 2 301 Forsker I statsråd
1986 Vanlig medlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær I statsråd
1986 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør I statsråd
1986 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslekto I statsråd
1986 Vanlig medlem Liv Bargem 2 903 Kontorfullmektig I statsråd
1986 Vanlig medlem Vera Christine Welle 2 1032 Lærer I statsråd
1987 Leder Inge Lønning 1 301 Professor I statsråd
1987 Sekretær, ikke medlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Byråsjef I statsråd
1987 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd
1987 Vanlig medlem Eli Filseth 2 219 Sosialfullmekti I statsråd
1987 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Avdelingsdirekt I statsråd
1987 Vanlig medlem Lars Rune Berti Allden 1 301 Forlagsredaktør I statsråd
1987 Vanlig medlem Bente Skansgård 2 301 Forsker I statsråd
1987 Vanlig medlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær I statsråd
1987 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør I statsråd
1987 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Universitetslek I statsråd
1987 Vanlig medlem Liv Bargem 2 903 Kontorfullmekti I statsråd
1987 Vanlig medlem Vera Christine Welle 2 1032 Lærer I statsråd
1988 Leder Inge Lønning 1 301 Rektor I statsråd
1988 Sekretær, ikke medlem Per Miljeteig-Olssen 1 301 Byråsjef I statsråd
1988 Vanlig medlem Else Bugge Fougner 2 219 H.R.Advokat I statsråd
1988 Vanlig medlem Eli Filseth 2 219 Sosialfullmekti I statsråd
1988 Vanlig medlem Kirsti Coward 2 301 Ekspedisjonssjef I statsråd
1988 Vanlig medlem Lars Rune Berti Allden 1 301 Forlagsredaktør I statsråd
1988 Vanlig medlem Bente Skansgård 2 301 Forsker I statsråd
1988 Vanlig medlem Kirsti Strøm Bull 2 301 Førsteamanuensi I statsråd
1988 Vanlig medlem Agnes Husbyn 2 301 Generalsekretær I statsråd
1988 Vanlig medlem Audun Edwardsen 1 301 Underdirektør I statsråd
1988 Vanlig medlem Liv Bargem 2 903 Kontorfullmekti I statsråd
1988 Vanlig medlem Vera Christine Welle 2 1032 Lærer I statsråd