Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken

Denne siden viser opplysninger om utvalget "Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken" fra Utvalgsarkivet i Forvaltningsdatabasen. Utvalgsarkivet er en datasamling med informasjon om statlige utvalg, styrer og råd for perioden 1980-1997, 2002-2003 og f.o.m 2004. Til og med 2003 inneholder arkivet informasjon fra Stortingsmelding nr 7. Fra og med 2004 inneholder arkivet informasjon fra Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon (DSS). NSD er ikke ansvarlig for eventuelle feil i kilder. Les mer her.

Faste utvalgsopplysninger

Navn: Utvalg for vurdering av utslippsavgifter som virkemiddel i forurensingspolitikken
Utvalgsnummer: 14014000
Opprettelsesmåte: Kongelig resolusjon
Opprettelsesår: 1977
Tilhørende departement: Miljøverndepartementet
Opphørsår: 1982
Hjemmel:
Opprettet 05.08.1977 ved kongelig resolusjon
Mandat:
Utvalget skal utrede de økonomiske, forvaltningsmessige og tekniskesider ved bruk av utslippsavgifter generelt og eventuelt fremmeforslag om en omlegging av mineraloljeavgiften for å gjøre den til etmer tjenlig virkemiddel mot utslipp av svoveldioksyd.
Utvalgstype: Midlertidige utvalg
Hovedfunksjon: Utredninger, lovforberedelser m.v.
Geografisk virkeområde: Nasjonalt
Utvalg periode: t.o.m 2003
Tidsavhengige utvalgsopplysninger
År Departement Ant. medl. Ant. vara. Ant. møter Utgifter Utgiftsdekning
1980 Miljøverndepartementet 10 0 7 56000 Vedkommende departement
1981 Miljøverndepartementet 10 0 5 62000 Vedkommende departement
1982 Miljøverndepartementet 11 0 0 0 Annen instans
Medlemsopplysninger
År Verv Navn Kjønn Kommune Stilling Oppnevningsmåte
1980 Leder Kåre Gisvoll 1 1601 Fylkesrådmann I statsråd
1980 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd
1980 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Siri Qviller 2 219 Førstekonsulent I statsråd
1980 Vanlig medlem Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Direktør Av departement
1980 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Byråsjef Av departement
1980 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd
1980 Vanlig medlem Olaug Granli 2 626 Ordfører I statsråd
1980 Vanlig medlem Cornelius Schilbred 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd
1981 Leder Kåre Gisvoll 1 1601 Fylkesrådmann I statsråd
1981 Sekretær, ikke medlem Vidar Ekeberg 1 301 Konsulent
1981 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektør I statsråd
1981 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Eiendomssjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Siri Qviller 2 219 Førstekonsulent I statsråd
1981 Vanlig medlem Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Direktør Av departement
1981 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Byråsjef Av departement
1981 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd
1981 Vanlig medlem Olaug Granli 2 626 Ordfører I statsråd
1981 Vanlig medlem Cornelius Schilbred 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd
1982 Leder Kåre Gisvoll 1 1601 Fylkesrådmann I statsråd
1982 Sekretær, ikke medlem Vidar Ekeberg 1 301 Konsulent
1982 Vanlig medlem Helge Fredriksen 1 219 Avdelingsdirektø I statsråd
1982 Vanlig medlem Tore Vermund Knudsen 1 219 Byråsjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Gunvald Gussgard 1 219 Ekspedisjonssjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Siri Qviller 2 219 Førstekonsulent I statsråd
1982 Vanlig medlem Olav S. Nedenes 1 301 Assisterende Dir Av departement
1982 Vanlig medlem Ragnhild H. Krosshavn 2 301 Byråsjef I statsråd
1982 Vanlig medlem Henning Gorholt 1 301 Underdirektør Av departement
1982 Vanlig medlem Olaug Granli 2 626 Ordfører I statsråd
1982 Vanlig medlem Cornelius Schilbred 1 1201 Førsteamanuensis I statsråd