POLITIETS UTLENDINGSINTERNAT (Orgnr. 915571220)

Velg år:

Denne siden viser info om denne enheten. år = 2016

Nøkkelopplysninger

Organisasjonsnummer: 915571220
Navn/foretaksnavn: POLITIETS UTLENDINGSINTERNAT
Organisasjonsform: BEDR
Antall ansatte: 260
Forretningskommune: ULLENSAKER
Forretningsland: Norge
Postadresse: c/o Politiets utlendingsenhet Postboks 8102 Dep, 0032 OSLO
Registrert dato: 22-06-2015
Næringskode: 84.240 - Politi- og påtalemyndighet

Lenker til interne ressurser

Ingen lenker for denne enheten.