Publikasjoner om Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter

Publikasjoner som omhandler tilknytningsformen: Forvaltningsorgan med særskilte fullmakter.

54 publikasjoner
Type År Publikasjonstittel Forfattar
Bok 1990 Styrets rolle i offentlig virksomhet. Edvardsen, Terje S., Tore Grønlie og Torger Reve (red.)
Bok 1998 Ein stat? Fristillingas fire ansikt. Grønlie, Tore og Per Selle (red.)
Bok 2007 Organization theory and the public sector: instrument, culture and myth Christensen, Tom; Lægrid, Per; Roness, Paul G..
Bok 2007 Organization Theory and the Public Sector : Instrument, Culture and Myth Christensen, Tom Lægrid, Per Roness, Paul G., Røvik, Kjell Arne
Bok 2009 Change and continuity in public sector organizations : essays in honour of Per Lægreid Paul G. Roness, Harald Sætren (eds.)
Bok 2010 Autonomy and control of state agencies : comparing states and agencies Verhoest, Koen ; Roness, Paul G. ; Verschuere, Bram ; Rubecksen, Kristin ; MacCartaigh, Muiris
Bok 2010 Governance of Public Sector Organizations : Proliferation, Autonomy and Performance Lægreid, Per Verhoest, Koen
Bok 2011 Public Sector Organizations : Government Agencies : Practices and Lessons from 30 Countries Verhoest, Koen ; Van Thiel, Sandra ; Bouckaert, Geert ; Lægreid, Per
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1991 Frihet og styring. Arbeiderpartiets og høyres styringsfilosofier og styringspraksis overfor statsbedriftene 1945-1986. Grøndahl, Øyvind Nordbrønd
Hovud-/magister-/masteroppgåve 1993 Institusjonell respons på en helhetlig forvaltningspolitikk: En studie av reaksjonene på Hermansen-utvalgets innstilling Strøm, Frode
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2003 Organisatoriske trekk, oppgaver og inntekter i statlige forvaltningsorganer : en sammenlignende studie av statlige forvaltningsorganer i 1989 og 1999 Rubecksen, Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2006 Forskningspolitiske begrunnelser for å fremme den norske grunnforskningen : en tekstanalyse av tre forskningsmeldinger fra tidsperioden 1993 - 2005 Rønningen, Lina
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Sametingene i Norge og Sverige : en institusjonell analyse
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2007 Universitet og marked – Innovasjon og byråkrati Halhjem, Frank
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Bindetegnsuniversitetene - en studie av kvalitetsbegrepets rolle i universitetenes profilering og posisjonering i det nye universitetslandskapet Golmen, Karen Oldervik
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2011 Langtidsplanlegging i Forsvaret (1988-2008) : En studie av prosessen med å utarbeide langtidsplaner for Forsvaret Næss, Øystein Jack
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Forsvaret og industrien et startegisk samarbeid? : En analyse av den næringspolitiske policyen for Forsvarets anskaffelser Ulsrud, Ole Anders
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Frå eit tospora til eit einspora forskingssystem. Eit studie av vitskapen si samfunnsrolle med utgangspunkt i forskingsrådsstrukturen i Nore Kvam, Endre
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Konsensus eller interessekamp? Sammensetning og tildelingsmønstre i programstyrene til Norges Forskningsråd: en kvantitativ analyse av governance i norsk forskningspolitikk Bjerke, Christian Hemmestad
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2012 Oppfølging av rapporterings- og dokumentasjonskrav i profesjonelle byråkratier Pedersen, Ida Kristin
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2013 Mål- og resultatstyring av Norges forskningsråd 2004-2012 Eltun, Ragna
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 Reputation management in Higher Education Institutions: A Comparative Analysis of Public and Private, Norwegian and American Higher Education Institutions. Puntervold, Hanne Annmarie
Hovud-/magister-/masteroppgåve 2017 "Den utmerkede utdanningsinstitusjon" - En fler-casestudie av omdømmehåndtering i den norske universitets- og høyskolesektoren. Nygård, Daniel
Rapport 2001 Statlig fristillling. En studie av tilknytningsformer og struktuelle endringer i statlige virksomheter i perioden 1947 –2000. Hodnefjell, Richard
Rapport 2001 Verdier og tilknytningsformer. En studie av vektlegging av av verdier og hensyn i virksomheter med ulik tilknytningsform til staten. Wik, Marjoleine H.
Rapport 2001 Inntekter og omstillinger i statlige forvaltningsorganer ved tusenårsskiftet: Noen foreløpige observasjoner. Rolland, Vidar og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Rapport 2002 Nettobudsjetterte forvaltningsorganer Bakli, Oddbjørg, Kjøllesdal, Janne, Rønning, Marit og Gulbrandsen, Bjørn
Rapport 2003 Faglig frihet eller politisk frigang? Nebben, Eivor Bremer, Kalleberg, Annemor og Bøgh, Peter
Rapport 2006 Utviklingstrekk i forvaltningspolitikken og forvaltningen fra ca. 1990 Bøgh, Peter Chr. [et.al].
Rapport 2006 Evaluering av Høgskolen i Telemark Vik, Gudrun, Haarstad, Mette, Bøgh, Peter
Rapport 2006 Kompetansesenter for distriktsutvikling – tilknytningsform og organisatoriske rammer Ibenholt, Tone, Sundby, Inger Johanne
Rapport 2007 Organisasjonskultur og mennesker i fusjonsprosesser Enehaug, Heid og Taran Thune
Rapport 2012 Lokalisering av statlige arbeidsplasser – en kartlegging Bakli, Oddbjørg, Anette Kristiansen og Lisbeth Udland Hansen
Rapport 2012 Sosiale medier i forvaltningen Amdam, Ragnhild Olin, Sissel Kristin Hoel, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen, Ingrid Stranger-Thorsen, Maria Strøm.
Rapport 2012 Uavhengig eller bare uavklart? Organisering av statlig myndighetsutøvelse Eriksen, Svein, Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen
Rapport 2012 Kartlegging av årsrapporter 2012 Direktoratet for økonomistyring
Rapport 2018 Arbeidet med informasjonssikkerhet i statsforvaltningen - kunnskapsgrunnlag Håkon Styri med flere
Notat 2001 Increasing Parliamentary Control of the Executive? New Instruments and Emerging Effects. Christensen, Tom & Per Lægreid, Paul G. Roness.
Notat 2001 Administrative reform policy: the challanges of turning symbols into practice. Christensen, Tom og Per Lægreid.
Notat 2001 Fristilling og verdier i en multifunksjonell stat. Wik, Marjoleine Hooijkaas
Notat 2002 Mangfold eller konformitet? Likheter og forskjeller innenfor og mellom statlige tilknytningsformer. Wik, Marjoeleine Hooijkaas
Notat 2003 The Structural Anatomy of the Norwegian State 1947-2003. Lægreid, Per, Vidar W. Rolland, Paul G. Roness og John-Erik Aagotnes,
Notat 2005 Performance Management in Practice - the Norwegian Way. Lægreid, Per og Paul G. Roness, Kristin Rubecksen.
Notat 2010 Statlig, men uavhengig? Myndighetsutøvelse gjennom forvaltningsvedtak Eriksen, Svein med bistand fra Annemor Kalleberg, Dag Solumsmoen og Vera Vikki
Notat 2013 Fra stat til marked. Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Søvik , Sidsel (prosjektleder) og rådgiver Kristian Kjøllesdal
Notat 2014 Fra stat til marked Veileder om utskilling av virksomhet fra staten Kjøllesdal, Kristian og Sidsel Søvik
Tidsskriftsartikkel 2004 Governmental Autonomisation and control: The Norwegian way. Christensen, Tom & Per Lægreid
Tidsskriftsartikkel 2007 Modern Management Tools in State Agencies: The Case of Norway Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 BEYOND NEW PUBLIC MANAGEMENT: AGENCIFICATION AND REGULATORY REFORM IN NORWAY Christensen, Tom ; Lie, Amund ; Lægreid, Per
Tidsskriftsartikkel 2008 Controlling Regulatory Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Kristin Rubecksen
Tidsskriftsartikkel 2008 Autonomy and Regulation of State Agencies: Reinforcement, Indifference or Compensation? Roness, Paul ; Verhoest, Koen ; Rubecksen, Kristin ; MacCarthaigh, Muiris
Tidsskriftsartikkel 2011 Explaining the Innovative Culture and Activities of State Agencies Lægreid, Per, Paul G. Roness & Koen Verhoest
Tidsskriftsartikkel 2012 Analyzing Longitudinal Continuity and Change in Public Sector Organizations MacCarthaigh, Muiris & Paul G. Roness
Tidsskriftsartikkel 2013 Agencification and Corporatization in Norway 1947–2011 Lægreid, Per, Paul G. Roness & Vidar Rolland