Enheter i Aust-Agder fylke

Enheter lokalisert i fylket Aust-Agder.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
926 Lillesand Samferdselsdepartementet 20 11 Nasjonal kommunikasjonsmyndighet
906 Arendal Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Aust- og Vest-Agder
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
906 Arendal Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Agder Universitetet i Agder - Avdeling Arendal
904 Grimstad Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Agder Universitetet i Agder - Avdeling Grimstad
904 Grimstad Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Skatteetatens IT- og servicepartner avd Grimstad
906 Arendal Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjon Flødevigen
906 Arendal Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, avdeling Arendal