Enheter i Telemark fylke

Enheter lokalisert i fylket Telemark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
805 Porsgrunn Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge
806 Skien Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Telemark
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
805 Porsgrunn Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Porsgrunn
807 Notodden Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Notodden
821 Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Bø i Telemark
834 Vinje Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Vinje
806 Skien Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet Miljødirektoratet Skien