Enheter i Vestfold fylke

Enheter lokalisert i fylket Vestfold.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
704 Tønsberg Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Valgdirektoratet
704 Tønsberg Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
704 Tønsberg Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Vestfold
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
704 Tønsberg Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet Seksjon for trafikant- og kjøretøykriminalitet
701 Borre Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Vestfold
706 Sandefjord Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Oslo og Akershus Studiested Sandefjord
701 Borre Klima- og miljødepartementet 20 11 Miljødirektoratet Miljødirektoratet Horten
701 Borre Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Kriminalomsorgsdirektoratet Kriminalomsorgens IT-tjeneste KITT - avd. Horten
701 Borre Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, Horten beredskapavdeling