Enheter i Buskerud fylke

Enheter lokalisert i fylket Buskerud.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
602 Drammen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 11 Husbanken - hovedkontoret
605 Ringerike Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Regelrådet
605 Ringerike Kommunal- og moderniseringsdepartementet 32 11 Statens kartverk
602 Drammen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Buskerud
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
602 Drammen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 11 Husbanken - hovedkontoret Forvaltningskontoret
602 Drammen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 11 Husbanken - hovedkontoret Strategikontoret
605 Ringerike Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Ringerike
602 Drammen Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Drammen
604 Kongsberg Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Sørøst-Norge USN - Avd Kongsberg