Enheter i Oppland fylke

Enheter lokalisert i fylket Oppland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
501 Lillehammer Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Oppland
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
501 Lillehammer Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet Norsk vegmuseum
501 Lillehammer Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet Parkeringstilsyn
502 Gjøvik Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Gjøvik
502 Gjøvik Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for byggkvalitet Avdeling for sentral godkjenning
501 Lillehammer Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Skatteetatens IT- og servicepartner avd Lillehammer
501 Lillehammer Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Innlandet Høgskolen i Innlandet - Lillehammer
501 Lillehammer Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole Cyberingeniørskolen