Enheter i fylke

Enheter lokalisert i fylket .

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
5001 Trondheim Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
5004 Steinkjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Trøndelag
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
5001 Trondheim Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole Luftkrigsskolen