Enheter i Hedmark fylke

Enheter lokalisert i fylket Hedmark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
412 Ringsaker Kunnskapsdepartementet 33 0 Norges grønne fagskole – Vea
427 Elverum Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Innlandet
427 Elverum Forsvarsdepartementet 33 11 Generalinspektøren for Heimevernet
403 Hamar Justis- og beredskapsdepartementet 33 11 Spesialenheten for politisaker
403 Hamar Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Hedmark
Lokale avdelinger per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
403 Hamar Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet Utdanningsdirektoratet avd Hamar
402 Kongsvinger Finansdepartementet 20 0 Statistisk sentralbyrå Statistisk sentralbyrå - Avdeling Kongsvinger
434 Engerdal Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Departementenes sikkerhets- og serviceorganisasjon Statens servicesenter i Engerdal