Enheter i Akershus fylke

Enheter lokalisert i fylket Akershus.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
231 Skedsmo Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Det norske justervesen
214 Ås Landbruks- og matdepartementet 31 11 Norsk institutt for bioøkonomi
231 Skedsmo Justis- og beredskapsdepartementet 20 11 Kriminalomsorgsdirektoratet
214 Ås Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet
231 Skedsmo Forsvarsdepartementet 31 0 Forsvarets forskningsinstitutt
231 Skedsmo Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Norsk akkreditering
219 Bærum Forsvarsdepartementet 20 0 Nasjonal sikkerhetsmyndighet
231 Skedsmo Samferdselsdepartementet 20 0 Statens havarikommisjon for transport
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
231 Skedsmo Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Oslo og Akershus Studiested Kjeller
219 Bærum Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Oslo og Akershus Studiested Sandvika
220 Asker Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU Avd. Dal forsøksgård
235 Ullensaker Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole Befalsskolen