Enheter i Svalbard fylke

Enheter lokalisert i fylket Svalbard.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
2111 Spitsbergen Justis- og beredskapsdepartementet 33 0 Sysselmannen på Svalbard
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
2111 Spitsbergen Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt; avdeling Svalbard (Longyearbyen)
2111 Spitsbergen Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt Norsk Polarinstitutt; Ny-Ålesund forskningsstasjon
2111 Spitsbergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Direktoratet for mineralforvaltning med Bergmesteren for Svalbard. Avdelingskontor Svalbard