Enheter i Finnmark fylke

Enheter lokalisert i fylket Finnmark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
2021 Karasjok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen
2011 Kautokeino Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Internasjonalt reindriftssenter
2002 Vardø Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Kontoret for voldsoffererstatning
2003 Vadsø Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Finnmark
2011 Kautokeino Kunnskapsdepartementet 31 21 Samisk høgskole / Sámi allaskuvla
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
2003 Vadsø Samferdselsdepartementet 20 11 Vegdirektoratet Statens vegvesen Landsdekkende Regnskap
2003 Vadsø Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Registerinfo (Serviceenhet for byggenæringen)
2030 Sør-Varanger Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere avd Kirkenes
2021 Karasjok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Karasjok
2011 Kautokeino Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Kautokeino
2027 Nesseby Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Nesseby
2011 Kautokeino -600 0 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter NIM, avdeling Gáldu
2012 Alta Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Alta
2004 Hammerfest Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Hammerfest
2030 Sør-Varanger Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Kirkenes
2012 Alta Landbruks- og matdepartementet 20 0 Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet avd. Alta
2019 Nordkapp Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, avdeling Honningsvåg