Enheter i Finnmark fylke

Enheter lokalisert i fylket Finnmark.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
2021 Karasjok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen
2011 Kautokeino Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Internasjonalt reindriftssenter
2002 Vardø Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Kontoret for voldsoffererstatning
2003 Vadsø Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Finnmark
2011 Kautokeino Kunnskapsdepartementet 31 21 Samisk høgskole / Sámi allaskuvla
Lokale avdelinger per 01.01.2017
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
2003 Vadsø Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Registerinfo (Serviceenhet for byggenæringen)
2030 Sør-Varanger Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere avd Kirkenes
2021 Karasjok Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Karasjok
2011 Kautokeino Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Kautokeino
2027 Nesseby Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Nesseby
2011 Kautokeino -600 0 Norges nasjonale institusjon for menneskerettigheter NIM, avdeling Gáldu
2012 Alta Kunnskapsdepartementet 31 0 UiT Norges arktiske universitet Campus Alta
2004 Hammerfest Kunnskapsdepartementet 31 0 UiT Norges arktiske universitet Campus Hammerfest
2030 Sør-Varanger Kunnskapsdepartementet 31 0 UiT Norges arktiske universitet Campus Kirkenes
2012 Alta Landbruks- og matdepartementet 20 0 Landbruksdirektoratet Landbruksdirektoratet avd. Alta
2019 Nordkapp Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, avdeling Honningsvåg