Enheter i Østfold fylke

Enheter lokalisert i fylket Østfold.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
101 Halden Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Østfold
106 Fredrikstad Kulturdepartementet 20 0 Medietilsynet
104 Moss Justis- og beredskapsdepartementet 20 0 Sivil klareringsmyndighet
136 Rygge Forsvarsdepartementet 33 11 Generalinspektøren for Luftforsvaret
104 Moss Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Østfold
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
106 Fredrikstad Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold - Avdeling Fredrikstad
105 Sarpsborg Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskolen i Østfold Høgskolen i Østfold - Avdeling Sarpsborg