Enheter i Troms fylke

Enheter lokalisert i fylket Troms.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1902 Tromsø Klima- og miljødepartementet 20 0 Norsk Polarinstitutt
1902 Tromsø Kunnskapsdepartementet 31 0 UiT Norges arktiske universitet
1922 Bardu Forsvarsdepartementet 33 11 Generalinspektøren for Hæren
1902 Tromsø Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Troms
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1902 Tromsø Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Utdanningsdirektoratet Avdeling Tromsø
1902 Tromsø Kunnskapsdepartementet 31 0 Senter for internasjonalisering av utdanning Avdeling Tromsø
1940 Kåfjord Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Kåfjord
1901 Olje- og energidepartementet 20 0 Oljedirektoratet Oljedirektoratet Avd. Harstad
1902 Tromsø Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Norges geologiske undersøkelse NGU avdeling Tromsø
1903 Harstad Kunnskapsdepartementet 31 0 UiT Norges arktiske universitet Campus Harstad
1902 Tromsø Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU - Seksjon for arktisk veterinærmedisin, Tromsø
1902 Tromsø Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjon Tromsø
1902 Tromsø Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, Tromsø beredskapavdeling