Enheter i Nordland fylke

Enheter lokalisert i fylket Nordland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1804 Bodø Samferdselsdepartementet 20 0 Luftfartstilsynet
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet
1804 Bodø Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets operative hovedkvarter
1804 Bodø Justis- og beredskapsdepartementet 33 21 Hovedredningssentralen Nord-Norge
1804 Bodø Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Nordland
1813 Brønnøy Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Brønnøysundregistrene
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1853 Evenes Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Evenes
1850 Tysfjord Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Tysfjord
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Bodø studiested
1833 Rana Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Mo i Rana studiested
1828 Nesna Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Nesna studiested
1820 Alstahaug Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Sandnessjøen studiested
1866 Hadsel Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Vesterålen studiested
1805 Narvik Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Narvik
1804 Bodø Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Bodø
1833 Rana Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Tromsø - Norges arktiske universitet Campus Mo i Rana
1805 Narvik Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Brønnøysundregistrene Seksjon Bedriftsveiledning
1865 Vågan Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, avdeling Kabelvåg