Enheter i Nord-Trøndelag fylke

Enheter lokalisert i fylket Nord-Trøndelag.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1702 Steinkjer Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 11 Distriktssenteret - Kompetansesenter for distriktsutvikling
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1736 Snåsa Kommunal- og moderniseringsdepartementet 31 0 Sametinget - administrasjonen Sametinget, administrasjonen; stedlig kontor Snåsa
1719 Levanger Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Levanger studiested
1703 Namsos Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Namsos studiested
1714 Stjørdal Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Sjørdal studiested
1702 Steinkjer Kunnskapsdepartementet 31 0 Nord Universitet Nord Universitet - Steinkjer studiested