Enheter i Møre og Romsdal fylke

Enheter lokalisert i fylket Møre og Romsdal.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1519 Volda Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen i Volda
1502 Molde Kunnskapsdepartementet 31 0 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk
1502 Molde Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Møre og Romsdal
1504 Ålesund Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1503 Kristiansund Kunnskapsdepartementet 31 0 Høgskolen i Molde, vitenskapelig høgskole i logistikk Høgskolen i Molde - Avdeling Kristiansund
1504 Ålesund Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet NTNU i Ålesund
1502 Molde Kunnskapsdepartementet 20 11 Utdanningsdirektoratet – direktoratet for barnehage, grunnopplæring og IKT Utdanningsdirektoratet Avdeling Molde