Enheter i Sogn og Fjordane fylke

Enheter lokalisert i fylket Sogn og Fjordane.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1432 Førde Kulturdepartementet 20 0 Lotteri- og stiftelsestilsynet
1419 Leikanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Sogn og Fjordane
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1420 Sogndal Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet - Sogndal studiestad
1432 Førde Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet - Førde studiestad
1419 Leikanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 20 0 Direktoratet for forvaltning og IKT DIFI - Leikanger (Norge.no)