Enheter i Hordaland fylke

Enheter lokalisert i fylket Hordaland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1201 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 0 Senter for internasjonalisering av utdanning
1201 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 0 Konkurransetilsynet
1201 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges Handelshøyskole
1201 Bergen Barne- og likestillingsdepartementet 33 0 Sekretariatet for Diskrimineringsnemnda
1201 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Klagenemndssekretariatet
1201 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet
1201 Bergen Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Nasjonalt klageorgan for helsetjenesten
1201 Bergen Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Bergen
1235 Voss Samferdselsdepartementet 20 0 Vegtilsynet
1201 Bergen Forsvarsdepartementet 33 11 Generalinspektøren for Sjøforsvaret
1201 Bergen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Hordaland
1201 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet
1201 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Fiskeridirektoratet
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1201 Bergen Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 0 Husleietvistutvalget Husleietvistutvalget, Bergen
1201 Bergen Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Sjøfartsdirektoratet Avdeling for skipsregistrene i Sjøfartsdirektoratet
1221 Stord Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet - Stord studiestad
1201 Bergen Forsvarsdepartementet 33 0 Forsvarets høgskole Sjøkrigsskolen
1259 Øygarden Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Feltstasjon Parisvatnet
1244 Austevoll Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjon Austevoll
1266 Masfjorden Nærings- og fiskeridepartementet 33 0 Havforskningsinstituttet Forskningsstasjon Matre
1201 Bergen Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, Bergen beredskapsavdeling
1201 Bergen Helse- og omsorgsdepartementet 33 0 Folkehelseinstituttet Folkehelseinstituttet - Avdeling Medisinsk fødselsregister (MFR)