Enheter i Rogaland fylke

Enheter lokalisert i fylket Rogaland.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1103 Stavanger Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Stavanger
1106 Haugesund Nærings- og fiskeridepartementet 20 11 Sjøfartsdirektoratet
1103 Stavanger Olje- og energidepartementet 20 0 Oljedirektoratet
1103 Stavanger Arbeids- og sosialdepartementet 20 0 Petroleumstilsynet
1103 Stavanger Justis- og beredskapsdepartementet 33 21 Hovedredningssentralen Sør-Norge
1103 Stavanger Kommunal- og moderniseringsdepartementet 33 21 Fylkesmannen i Rogaland
Lokale avdelinger per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Overordnet enhet Lokal avdeling
1102 Sandnes Finansdepartementet 20 11 Skattedirektoratet Servicesenter for utenlandske arbeidstakere avd Stavanger
1106 Haugesund Kunnskapsdepartementet 31 21 Høgskulen på Vestlandet Høgskulen på Vestlandet - Haugesund studiestad
1102 Sandnes Kunnskapsdepartementet 31 0 Norges miljø- og biovitenskapelige universitet NMBU - Seksjon for småfeforskning, Sandnes
1106 Haugesund Samferdselsdepartementet 20 11 Kystverket hovedkontoret Kystverket, hovedkontoret, avdeling Haugesund