Enheter i Vest-Agder fylke

Enheter lokalisert i fylket Vest-Agder.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Forvaltningsorgan per 01.01.2018
K.nr. Kommune Departement Tilkn. Type Enhet
1001 Kristiansand Kunnskapsdepartementet 31 0 Universitetet i Agder