Antall enheter per fylke

Antall enheter per fylke.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Antall forvaltningsorgan per fylke per 01.01.2018
Antall enheter
F.nr. Fylke Sum Enheter Avdelinger Antall ansatte Antall årsverk
0 1 1 0
1 Østfold 6 4 2
2 Akershus 11 8 3
3 Oslo 130 121 9
4 Hedmark 7 5 2
5 Oppland 6 1 5
6 Buskerud 9 4 5
7 Vestfold 8 3 5
8 Telemark 7 2 5
9 Aust-Agder 7 2 5
10 Vest-Agder 1 1 0
11 Rogaland 10 6 4
12 Hordaland 20 12 8
14 Sogn og Fjordane 5 2 3
15 Møre og Romsdal 6 4 2
16 Sør-Trøndelag 14 10 4
17 Nord-Trøndelag 6 1 5
18 Nordland 18 6 12
19 Troms 13 4 9
20 Finnmark 16 5 11
21 Svalbard 4 1 3
50 2 2 0