Antall enheter per fylke

Antall enheter per fylke.

Type enheter og tidspunkt:

Type enheter År: Måned: Dag:

Antall forvaltningsorgan per fylke per 01.01.2019
Antall enheter
F.nr. Fylke Sum Enheter Avdelinger Antall ansatte Antall årsverk
0 1 1 0
1 Østfold 8 6 2
2 Akershus 12 8 4
3 Oslo 137 119 18
4 Hedmark 14 4 10
5 Oppland 8 1 7
6 Buskerud 14 3 11
7 Vestfold 9 3 6
8 Telemark 7 1 6
9 Aust-Agder 8 3 5
10 Vest-Agder 1 1 0
11 Rogaland 11 7 4
12 Hordaland 22 12 10
14 Sogn og Fjordane 7 3 4
15 Møre og Romsdal 7 4 3
16 Sør-Trøndelag 14 10 4
17 Nord-Trøndelag 6 1 5
18 Nordland 21 7 14
19 Troms 19 3 16
20 Finnmark 17 5 12
21 Svalbard 4 1 3
50 3 2 1