Statens institutt for strålehygiene

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1939 Nyopprettelse

Navn: Statens fysiske kontrollaboratorium
Kort navn: Statens fysiske kontrollaboratorium
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 03 Offentlig orden og trygghet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Statens fysiske kontrollaboratorium åpnes på Rikshospitalet, med en bemanning på tre personer. Hovedoppgavene de første årene blir kontroll og oppmåling av landets røntgenterapianlegg.

01.01.1954 Navneendring

Navn: Statens radiologisk - fysiske laboratorium
Kort navn: St. rad/fys. lab.

Kontrollaboratoriet skifter navn til Statens radiologisk-fysiske laboratorium, nå med fem ansatte. Kontrollen med røntgendiagnostiske anlegg og industriell strålebruk trappes opp, med fokus på strålebeskyttelse av personalet.

01.01.1964 Navneendring

Navn: Statens institutt for strålehygiene
Kort navn: SIS

31.12.1992 Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.