Statens adopsjonskontor

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1987* Ny via omorganisering

Navn: Statens adopsjonskontor
Kort navn: Statens adopsjonskontor
Tilknytningsform: Sentraladministrative organ (direktorat m.m.)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 10 Sosial beskyttelse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:
  • Rådet for internasjonale adopsjoner (RIA)

Enheten er en omorganisert utgave av tidligere sekretariat "Rådet for internasjonale adopsjoner" (RIA). Stillinger i fra RIA ble overført til St. adop.ktr. (jfr. St.prp.nr. 1 1986/87, kap. 613. Ordningen vedtatt jfr. St.prp. nr. 1 - 1987/88).

01.01.1991 Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

Enheten overføres til Barne- og familiedep. som opprettes dette året.

31.12.1997 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Nedlagt i forbindelse med opprettelsen av SUAK - Statens ungdoms- og adopsjonskontor. SUAK - Statens ungdoms- og adopsjonskontor ble opprettet 1. januar 1998, som en sammenslutning av Statens Adopsjonskontor, den tidligere EU-avdelinga i Atlantis Ungdomsutveksling og sekretariatet for Fordelingsutvalget for ungdomsmidlene. SUAK er underlagt Barne- og familiedepartementet (BFD), og skal ha ansvar for forvaltningsoppgaver som skal gi bidrag til å nå departementets overordnede barne- og ungdomspolitiske mål om bedre oppvekstmiljø, videreutvikling av innsats for økt deltagelse, medvirkning og innflytelse i samfunnet samt styrking av det internasjonale samarbeidet.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.