Kronprinsesse Märthas institutt

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1956* Nyopprettelse

Navn: Kronprinsesse Märthas institutt
Kort navn: Kronprinsesse Märthas institutt
Tilknytningsform: Privat sektor (marked)
COFOG: 07 Helse
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Historikk
Arbeidsfelt og organisasjon
Kronprinsessse Märthas institutt ble bygget av Landsforeningen mot poliomyelitt i 1956 etter at styret for Sophies Minde hadde stilt tomt til disposisjon vederlagsfritt.
Instituttet ble overtatt av staten i 1965. Samtidig ble den administrative og økonomiske ledelse lagt til Sophies Minde og fikk felles styre med denne institusjonen.

Sykehusfunksjonene ved Sophies Minde og Kronprinsesse Märthas institutt, med kjøreskolen og verkstedet, fikk fra 1988 samlebetegnelsen Statens senter for ortopedi. Fra 1. januar 1994 ble sykehusfunksjonene overført til Rikshospitalet som en avdeling.

Arbeidsoppgaver
Kronprinsesse Märthas institutt skulle gi behandling til pasienter med lammelser etter poliomyelitt. Da denne sykdommen forsvant, tok instituttet seg av pasienter med ortopediske lidelser av andre årsaker.

Kilde: Arkivportalen.no

01.01.1965* Horisontal – og vertikal flytting

(Enheten rapporterer til ny overordnet og samtidig endrer tilknytingsform og/eller administrativt nivå.)
Tilknytningsform: Andre ordinære forvaltningsorgan

Instituttet ble overtatt av staten i 1965

31.12.1987* Nedlagt via sammenslåing

Sammenslått inn i:

Sykehusfunksjonene ved Sophies Minde og Kronprinsesse Märthas institutt, med kjøreskolen og verkstedet, fikk fra 1988 samlebetegnelsen Statens senter for ortopedi. Fra 1. januar 1994 ble sykehusfunksjonene overført til Rikshospitalet som en avdeling.

Kilde: Arkivportalen.no

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.