Statens finansfond

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

06.03.2009* Nyopprettelse

Navn: Statens finansfond
Kort navn: Statens finansfond
Tilknytningsform: Særlovsselskap
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Overordnet: Finansdepartementet
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo
Saksgang og dokumenter for denne endringen:

Om Finansfondet
Statens finansfond er et eget rettssubjekt opprettet ved lov 6. mars 2009 nr. 12 om Statens finansfond. Finansfondet har en kapital på 50 milliarder kroner. Finansfondet ledes av et eget styre. Viktige saker skal forelegges Finansdepartementet. En adminstrerende direktør står for den daglige ledelse av Finansfondets virksomhet.

Formålet med Statens finansfond er å bidra midlertidig med kjernekapital til norske banker for å styrke bankene og sette bankene bedre i stand til å opprettholde normal utlånsvirksomhet. Finansfondet kan tilføre kapital til banker som oppfyller soliditetskrav ved å erverve kjernekapitalinstrumenter utstedt av bankene.
Kilde: www.finansfondet.no

01.05.2014* Nedlagt

(Rein nedleggelse.)

Ved Kongelig resolusjon datert 14. februar 2014 ble det besluttet at Statens finansfond avvikles ved utløpet av første kvartal 2014. Folketrygdfondet skal bistå staten med forvaltningen av det ene gjenstående engasjementet, Lillestrøm sparebank.

I 2014 vil den faste bemanningen av fondet være administrerende direktør og administrasjonssjef, begge i 50 prosent stilling fram til avviklingen.

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.