Norsk Olje A/S (Norol)

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1976 Nyopprettelse

Navn: Norsk Brændselolje A/S
Kort navn: Norsk Brændselolje
Tilknytningsform: Statsaksjeselskap (deleigd; majoritet)
Administrativt nivå: Høyeste nivå
COFOG: 04 Næringsøkonomiske formål
Type enhet: Nasjonal organisasjon
Lokalisering: 301 Oslo

Opprettet 1.jan 1976 under navnet Norsk Brændselolje A/S. ST.PRP.NR 20 (1975-76). Selskapet ble etablert gjennom kjøp av aksjer i Norsk Brændselolje A/S (etablert 20.5.1920), A/S Norske Oljekonsum/Norske OK (etablert 1961) og Norsk Hydos a.s' seksjon for markedsføring (under Oljedivisjonen). Den historiske bakgrunnen for etableringen av Norol går tilbake til 1922, da Norsk Brændselolje ble etablert med anlegg på Fagerstrand.

Staten overtok 95% av aksjene i Norsk Brændelolje A/S, samtlige aksjer i A/S Norske Oljekonsum/Norske OK og visse aktiva og passiva i Norsk Hydros a.s' oljedivisjon. Stortinget sluttet seg propisosjonen ved behandlingen 6.1. 1976.

I det nye selskapet hadde staten ved opprettelsen 71,1% av aksjene. Andre aksjonærer var ved opprettelsen
- Statoil,
- Norsk Hydro,
- NKL og
- Saga Petrolium.

Navnskifte 19.feb. 1976 til Norsk Olje (Norol). STATOIL hadde ved navneskifte 15% av aksjene, men fra 1.jan 1980 har eierforholdet vært at STATOIL har eigd 73,62% og staten direkte resterende 26,38%. Dette som en følge av at de nye aksjene (utvidelse av aksjene fra 200 til 290 mill) i sin helhet ble tegnet av STATOIL. St.prp.nr 24 (1987-88). Se også St.prp.nr.142 (1977-78) "Om styrking av driftsgrunnlaget for Norsk Olje A.S."

----------------------------

Etter at Ekofisk-feltet ble påvist i 1969, ble Norsk Hydro og Norsk Brændselolje i 1971 enige om å bygge raffineriet på Mongstad. Norol hadde hovekontor i Oslo og solgte petroleumsprodukter over hele landet som var inndelt i fem regioner: Øst-Norge, Sør-Norge, Vest-Norge, Midt-Norge og Nord-Norge. I 1987 solgte staten sine aksjer i Norol til Statoil, som dermed ble eneeier av Norol. Norol ble innlemmet i Statoil og opphørte som eget selskap. Merkenavnet Norol ble videreført av Statoil til våren 1991.

------------------------------------------------------------------------------------------

Norsk Brændselolje A/S - Historikk
Tidsrom: 1920 - 1976
Norsk Brændselolje A/S ble etablert i Oslo i 1920. På Fagerstrand i Akershus fylke ble det startet bygging av et tankanlegg som skulle stå ferdig på høsten 1921, men det ble forsinket og anlegget sto ikke klart før i mars 1922. I starten ble det solgt bensin, brendselolje, dieselolje og solarolje fra anlegget. Det ble raskt slått fast at det var muligheter for å utvide driften til andre landsdeler og det ble i 1921 bestemt å opprette flere nye utsalgsteder. I løpet av de neste årene utvidet selskapet driften til å bli landsdekkende. Etter andre verdenskrig inngikk selskapet en distribusjonsavtale med British Petroleum (BP) og BP overtok 50% av aksjene i selskapet. I 1976 overtok Statoil eierskapet i Norsk Brændselolje og selskapet ble omorganisert og innlemmet i det nystartede selskapet Norsk Olje A/S (Norol).

Kilde: Arkivportalen.no

19.02.1976 Navneendring

Navn: Norsk Olje A/S (Norol)
Kort navn: Norsk Olje A/S (Norol)

01.01.1978* Horisontal flytting

(Enheten har endret overordnet.)

31.12.1979 Nedlagt via innlemming

(Enheten ble nedlagt fordi den ble innlemmet i en allerede eksisterende enhet.)

Om innlemmingen av Norsk Olje AS (Norol) i Statoil; se St.prp.nr.1, Tillegg nr. 2 (1979-80)
Etter aksjeøkningen 1.jan 1980 fikk STATOIL 73,62% av aksjene. Staten sitter dermed igjen med resterende 26,38%

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.