Fornyings- og administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.10.2004 Ny via omorganisering

Navn: Moderniseringsdepartementet
Kort navn: MOD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo

Kongen besluttet i statsråd fredag 1. oktober 2004 at den omorganiseringen av departementene som ble varslet 18. juni 2004, skal gjelde fra 1. oktober 2004.

Omorganiseringen innebærer at det opprettes et Arbeids- og sosialdepartement, et Helse- og omsorgsdepartement og et Moderniseringsdepartement. Samtidig endrer Landbruksdepartementet navn til Landbruks- og matdepartementet, og Fiskeridepartementet til Fiskeri- og kystdepartementet. Sosialdepartementet, Helsedepartementet og Arbeids- og administrasjonsdepartementet nedlegges fra samme dag.

Moderniseringsdepartementet (MOD)
Departementet består av det meste av det tidligere Arbeids- og administrasjonsdepartementet og deler av Nærings- og handelsdepartementet.

Kilde: (http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/001001-071101/dok-bu.html)Pressemelding Nr.: 162/2004 (SMK)

01.01.2006 Navneendring

Navn: Fornyings- og administrasjonsdepartementet
Kort navn: FAD

Navneendringen ble vedtatt i statsråd 16.12.2005.

01.01.2008 Består via omorganisering

Relaterte enheter:

Direktoratet for forvaltning og IKT (DIFI) er opprettet fra 1. januar 2008 og består av tidligere Statskonsult, Norge.no og E-handelssekretariatet. Det er også overført enkelte oppgaver og stillinger fra Fornyings- og administrasjonsdepartementet. DIFI har ansatte både i Oslo og Leikanger.

E-handelssekretariatet ble etablert i 2005, som en del av departementet, men med tilhold i Statens forvaltningstjeneste (senere Departementenes servicesenter (DSS)), og var en videreføring av sekretariatsfunksjonen for Program for elektronisk handel i det offentlige (Ehandelsprogrammet) som ble gjennomført i perioden1999-2004.

31.12.2009 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.