Arbeids- og administrasjonsdepartementet

Denne siden og de ulike fanene under viser informasjon om denne enheten og data tilknyttet denne enheten fra Forvaltningsdatabasen. Forvaltningsdatabasen er en grundig og detaljert kartlegging av organisering og endring av den norske statsforvaltningen fra 1947 - d.d. Fanen "Lenker" inneholder eventuelle lenker til eksterne ressurser.

Denne siden viser endringshistorien til denne enheten.

01.01.1997* Ny via omorganisering

Navn: Planleggings- og samordningsdepartementet
Kort navn: PSD
Tilknytningsform: Departement
Administrativt nivå: Høyeste nivå
Overordnet: Regjering
Lokalisering: 301 Oslo
Relaterte enheter:

Planleggings- og samordningsdepartementet (PSD) etableres som nytt departement fra 1. januar 1997, og vil bl.a. omfatte det nåværende Administrasjonsdepartementet (AD's) oppgaver og budsjettkapitler (St. prp. nr. 1, tillegg nr. 7, 1996/97, s. 40). Avdelingene som lå i AD overføres til det nye departementet.

Viktige ansvarsområder for tidligere Administrasjonsdepartementet var:
- Generelle forvaltningspolitiske spørsmål, herunder tiltak for å sikre effektiv og formålstjenlig drift av statlige virksomheter
- Utvikling av intern statlig tjenesteyting og fellestjenester
- Statlig informasjonspolitikk, statlig innkjøpsstrategi og statlig bygge- og eiendomsforvaltning
- Statlig arbeidsgiverpolitikk samt inntektspolitikk og levekårsspørsmål
- Konkurranse- og prispolitikken
- Etatstyringsansvaret for fylkesmannsembetene, Statens forvaltningstjeneste, Statens informasjonstjeneste, Statens pensjonskasse, Konkurransetilsynet, Statskonsult og Statsbygg.

I tillegg til dette vil det nye departementet bli gitt arbeidsoppgaver i tilknytning til nasjonal planlegging og samordningsspørsmål, herunder samordning av regjeringens IT-politikk.

Planleggings- og samordningsdepartementet organiseres ved opprettelsen i 5 avdelinger:
- Administrasjonsavdelingen
- Inntektsavdelingen
- Arbeidsgiveravdelingen
- Forvaltningspolitisk avdeling
- Konkurransepolitisk avdeling

I tillegg vil det bli opprettet en ny Plan- og samordningsavdeling.

Kilde: Bl.a. Forskrift FOR-1996-12-20-1156 Omorganisering av departementsstrukturen fra 1. januar 1997.
(https://lovdata.no/dokument/DEL/forskrift/1996-12-20-1156)

01.01.1998 Navneendring

Navn: Arbeids- og administrasjonsdepartementet
Kort navn: AAD

30.09.2004 Nedlagt via omorganisering

(Enheten ble nedlagt som følge av omorganisering.)

Omorganiseringen av departementene i oktober 2004 er omtalt i pressemelding fra Statsministerens kontor (http://odin.dep.no/smk/norsk/aktuelt/pressesenter/pressem/001001-071101/dok-bu.html)

Merk

* = Dato merket med asterisk (*), betyr at tidspunkt ikke er bekreftet.